nyheterkystlaget

nyheterkystlaget

Nyheter

Her kan du finne de siste nyheter og oppdateringer fra Fredrikshald Kystlag!

STRANDRYDDING _ FØR FUGLENDE KOMMER

Hva skjer?Opprettet av Finn to., april 05, 2018 09:25:32

STRANDRYDDING – FØR FUGLENDE KOMMER - HELGEN 14 – 15 april

Som vi tidligere har orientert om, så har Fredrikshald Kystlag inngått en avtale med Hold Norge Rent og Halden kommune, om rydding av enkelte strandområder i vårt nærområde. VI har inngått en såkalt adopsjonsavtale for områdene Kuskjær, Brattøya og den ene siden av Sauøysundet ved bøyerekka. I løpet av året vil det bli 3 strandryddinger, om våren før 15 april kalt Før fuglende kommer, hoved strandryddedagen som arrangeres i hele Norge 5 mai og en rydding i løpet av høsten.

Vi samarbeider lokalt med 2 andre lokale frivillige organisasjoner i Halden, som heter Haldens flittige hjelpere og Fra bekken til byn. Disse har ett hovedansvar for områdene Tyska, Hollendern og fra Engevika til Sauøysundet.

Ønsker du å delta på en strandrydding?

Fra bekken til byn, Haldens flittige hjelpere og Fredrikshald Kystlag inviterer alle til ryddedugnad lørdag og søndag 7 og 8 april. Lørdag rydder vi langs stranda og i skogen fra Remmenbekken i retning Nexans og fra Remmenbekken i retning byen, og på Kuskjær, Brattøya og Sauøya. Oppmøte på stranda på Tyska, i Gryta, kl. 1200. Søndag rydder vi i Eskeviken fra Engevika til Sauøysundet. Oppmøte i Engevika kl 1300 Ta med hansker og matpakke. Vi stiller med søppelsekker og lodd i Kystlotteriet. For mer informasjon, se arrangementer på facebook og i Halden Arbeiderblad.

Fredrikshald Kystlag stiller med en båt som frakter folk til våre områder fra Kystlagets lokaler – vil du være med her så ta kontakt med Finn Skolmo på sms telefon 91857043. Passer det bedre å være med på strandrydding fra landsiden er du hjertelig velkommen til å møte opp der– vi trenger alle som kan bidra - velkommen.

Styret ønsker alle medlemmer en flott vår og håper vi ser deg i våre flotte lokaler i Søndre Sjøbod på Lekterbrygga eller på ett av våre arrangementer – velkommen skal du væresmiley